Bosanski
English
Deutch
       
Proizvodni resursi...
     BH SPIN-CAST je specijalizirana firma za livenje obojenih metala po narudžbi ili ugovoru. Ponuda izlivenih dijelova varira od osnovnih do složenih oblika.
   Linija livenja lakotopljivih obojenih metala centrifugalnom tehnologijom u gumenim kalupima daje širok spektar dijelova koji se mogu koristiti u reklamne svrhe ali isto tako i u bilo kojoj industrijskoj grani.
   Gravitaciono livenje obojenih metala (temperatura topljenja preko 600°C) u pijesku i kokilama širi taj spektar na daleko zahtjevnije komade metala za dalju primjenu.
   Sa uvođenjem centrifugalnog livenja obojenih metala sa višom temperaturom topljenja (legure aluminija i bakra) zaokružuje se proizvodni proces livenja na bilo koju vrstu odlivaka bez obzira na potrebnu preciznost, čvrstoću, količinu te druge potrebne osobine.
 
Odlivci u kalupu
Livenje u kokilama
     BH SPIN-CAST je firma koja značajne resurse izdvaja za kontinuirano unapređivanje tehnologija i uvođenje novih. Sa visokoobrazovanim stručnim kadrom i visokokvalifikovanom radnom snagom u stanju je podmiriti svaku potrebu domaćih i stranih naručioca.