Bosanski
English
Deutch
 
Odlivci od cinka
Odlivci liveni u pijesku
Odlivci od cinka Odlivci od plastike
 

Primjeri centrifugalno livenih proizvoda od lakotopljivih obojenih  metala (cink, olovo, kalaj) su:
   - Bedževi, značke, privjesci, ukrasne figurice, medalje...
   - Dijelovi za brave, kleme za elektro-spojeve...
   - Kućišta ležaja, zupčanici...
   - Prototipovi novih proizvoda...

Dijelovi za liftove
  Radna kola za tekućine   Primjeri proizvoda izlivenih od teškotopljivih obojenih metala:
     - Ležajna bronza sa i bez šupljine, kućišta pumpi...
     - Radna kola za inertne i agresivne tekućine...
     - Dijelovi za mašine od legura aluminija i bakra
        (silumin, bronza, mesing, i dr.)...
     - Dijelovi za opremu za rad pod posebnim uslovima
        (rudarstvo, hemijska, prehrambena industrija i dr.)...
     - Svi oblici odlivaka po uzorku ili crtežu te prototipovi...
 
Rudarski čekić (bronza) Ležajna bronza Uvodnice za kablove (bonza) Radno kolo (bronza)