Bosanski
English
Deutch
"BH SPIN-CAST" d.o.o.
           
Šta je u stvari "BH SPIN-CAST" ?
         
Gravitaciono livenje u pijesku
  "BH SPIN-CAST" je firma koja je na BiH tržištu prisutna od 1995 godine. Od samog početka opremljena modernom opremom za centrifugalno livenje lako topljivih metala, njihovih legura i tvrdih plastičnih masa (poliuretan, poliester, hepoksidi) u gumenim kalupima, vremenom je proširila proizvodne resurse koji joj omogućavaju gravitaciono livenje legura obojenih metala u pijesku i kokilama.
      Buduća strategija firme se zasniva na stalnom poboljšanju kvalitete proizvoda, unapređenju tehnoloških postupaka, uvezivanje u lanac proizvodnje sa drugim firmama, investiranje u nove proizvode, edukacija putem seminara i naučnih skupova, prezentacija proizvoda te podizanje nivoa marketinga.
     Trenutni kvalitet proizvedene robe (hemijski sastav) provjerava Metalurški Institut iz Zenice dok je u procesu projekat nabavke vlastite laboratorije.
  Odljevak u pijesku (silumin)
Kućišta (silumin)
Turbine (silumin)